tn_25

Vi upplever gemenskapen mellan vänner

S:t Georgs scoutgille Kulla hälsar dig välkommen

Hos oss är alla välkomna, både du som har varit scout och du som inte har varit det. Gillescout-verksamheten bygger på scoutlagen = kamratskap, hänsyn, internationellt samarbete, naturupplevelser, personlig utveckling. Som gillescout blir du en del av en otvungen gemenskap där du lätt hittar vänner i vuxen ålder och har trevligt tillsammans.

Om du vill komma med i vårt gäng blir du medlem i ett lokalt scoutgille under S.T Georgs scoutgillen Sverige. Alla gillescouter är med och påverkar programmet för året. En del aktiviteter gör alla tillsammans, andra aktiviteter kan ske i olika intressegrupper.

Vi kan träffas dagtid, kvällar eller helger, beroende på möjligheter och önskemål. Ibland umgås vi med gillescouter från scoutgillen nära oss. Vi kan ha lokala aktiviteter, regionala aktiviteter, nationella aktiviteter och internationella aktiviteter. Vi kan ha kontakter med andra gillescouter och/eller scoutgillen i andra länder.

Gillescouting är uppdelat i lokala scoutgillen som tillhör S:t Georgs Scoutgillen i Sverige. Sverige är ett av ca 70 medlemsländer i världsorganisationen ISGF = International Scout and Guide Fellowship. Som gillescouter är vi en organisation för vuxna, fristående från scoutförbunden både nationellt och internationellt, men en självklar del av scoutfamiljen.

 

Puffar för våra evenemang